Latest News

 Diverse info från NOTRAM mm.   

1.     Medlemsinfo ...
har Du möjlighet att få direkt hem i datorn, förutsatt att du har lämnat din e-postadress till föreningen!
Hör av Dig till Thord homato@tele2.se 
Föreningen sparar porto och jobb och Du får enklare t ex en uppdaterad matrikel.

Notram 6-2018 skickades ut den 8 december.

 2.  Nästa styrelsemöte ...
    hålls på SPF:s kansli fredagen den 25 jan kl 1315, mötet därefter den 4 mars.

 

3.     E-postutskicken ...
av NOTRAM mm går inte fram om du inte har meddelat e-poständringar eller har överfylld mail-box!  

 

 4.   Årsmötesprotokollet 2018 ...
       finner du en kopia av via länken här!

 

    2019-01-14

åter Startsidan