Latest News

 Diverse info från NOTRAM mm.   

1.     Medlemsinfo ...
har Du möjlighet att få direkt hem i datorn, förutsatt att du har lämnat din e-postadress till föreningen!
Hör av Dig till Thord homato@tele2.se 
Föreningen sparar porto och jobb och Du får enklare t ex en uppdaterad matrikel.

Notram 1-2020 skickades ut i början av februari.

2.  Nästa styrelsemöte ...
    hålls en 9 mars kl 1330 på SPF: s kansli.

 

3.     E-postutskicken ...
av NOTRAM mm går inte fram om du inte har meddelat e-poständringar eller har överfylld mail-box!  

 

 4.   Årsmötesprotokollet 2019 ...
       finner du en kopia av via länken här!

 

 

 

 

 

 

 

    2020-02-09

åter Startsidan