Latest News

 Diverse info från NOTRAM mm.   

1.     Medlemsinfo ...
har Du möjlighet att få direkt hem i datorn, förutsatt att du har lämnat din e-postadress till föreningen!
Hör av Dig till Thord homato@tele2.se 
Föreningen sparar porto och jobb och Du får enklare t ex en uppdaterad matrikel.

Notram 3-2018 skickades ut den 9 maj.

 2.  Nästa styrelsemöte ...
    hålls måndagen den 20 augusti kl 1315 på SPF:s kansli.

 

3.      E-postutskicken ...
av NOTRAM mm går inte fram om du inte har meddelat e-poständringar eller har överfylld mail-box!  

 

 4.   Årsmötesprotokollet 2018 ...
       finner du en kopia av via länken här!

 

 5.  SE-SAM: golfen … 

 spelas den 23 aug på Sigtuna GK. Följ länken för info!

 

    2018-06-24

åter Startsidan