Latest News

 Diverse info från NOTRAM mm.   

 1. Medlemsinfo ...
har Du möjlighet att få direkt hem i datorn, förutsatt att du har lämnat din e-postadress till föreningen!
Hör av Dig till Thord homato@tele2.se 
Föreningen sparar porto och jobb och Du får enklare t ex en uppdaterad matrikel.

 2. Nästa styrelsemöte ...
hålls måndagen 14 augusti kl 1315 på SPF: s kansli.

3. E-postutskicken ...
av NOTRAM mm går inte fram om du inte har meddelat e-poständringar eller har överfylld mail-box! Notram nr 2_2017 postades V11.

 4. Årsmötesprotokollet 2017 ...
finner du en kopia av via länken här!

5. Sad news
Förre flygkaptenen i SAS, Arne Berglund, född den 25 april 1936,
avled den 5 juli.
Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste.

Förre flygkaptenen i SAS, Gösta Seling, född den 14 februari 1924,

avled den 25 juli 2017.

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste.

2017-07-25

åter Startsidan