Latest News

 Diverse info från NOTRAM mm.   

 1. Medlemsinfo ...
har Du möjlighet att få direkt hem i datorn, förutsatt att du har lämnat din e-postadress till föreningen!
Hör av Dig till Thord homato@tele2.se 
Föreningen sparar porto och jobb och Du får enklare t ex en uppdaterad matrikel.

 2. Nästa styrelsemöte ...
 hålls måndagen den 15 januari kl 1315 på SPF:s kansli.

3. E-postutskicken ...
av NOTRAM mm går inte fram om du inte har meddelat e-poständringar eller har överfylld mail-box! Notram nr 5_2017 postades de 4: e oktober.

 4. Årsmötesprotokollet 2017 ...
finner du en kopia av via länken här!

5. Sad news
Förre flygkaptenen i SAS, Björn Westman, född den 23 april 1935,
avled den 16 september 2017.
 I enlighet med Björns önskan sker ingen begravningsceremoni.

En av de första helikopterpiloterna i Europa, Halvard ”Halle” Åhgren,
 avled den 14 oktober 2017, i en ålder av 95 år.
Begravningen äger rum i Lidingö Kyrka tisdagen den 14 november kl 1300.

2017-11-11.

åter Startsidan