Välkommen till SE-SAM

Vill du tillbringa all din tid så här ? Om inte, gå med i SE-SAM

SE-SAM är en ideell opolitisk förening vars ändamål är att:

  • främja kamratskap och kontakter mellan medlemmarna
  • följa utvecklingen inom trafikflyget
  • samarbeta med Svensk Pilotförening, SPF, där arkivet förvaras
  • medverka till insamlandet av underlag för skrivandet av det Svenska trafikflygets historia

Medlemskap kan erhållas av pensionerad flightdeckpersonal som yrkesmässigt tjänstgjort inom civilflyget, och aktiv sådan personal från 55 års ålder. Dessutom kan medlemskap oavsett ålder erhållas av flightdeckpersonal som drabbats av certifikatförlust.

Föreningen bildades 1981 och konstituerades vid årsmötet 1982 då samtidigt stadgarna antogs.

Föreningen har sitt säte i Stockholm

Huvuduppgiften för SE-SAM är den sociala kontakten mellan medlemmarna

Styrelsen sammanträder cirka åtta gånger årligen för att handlägga medlemsärenden, ekonomi och andra frågor av betydelse för medlemmarna. Vidare fastställs aktiviteter föreslagna av medlemmar och klubbmästare. En sammanfattning av det som behandlats vid dessa möten delges medlemmarna i form av NOTRAM, Notice to retired airmen.